ปฏิทิน 2563

ปฏิทิน 2563

ปฏิทิน 2563

ปฏิทิน 2563 รวมถึงตารางปฏิทินสำหรับมกราคม 2020 วันหยุดธนาคารมกราคมรวมถึงปฏิทินวันสำคัญมกราคม 2020 (ปฏิทินมกราคม 2020)

ปฏิทิน 2563

วันหยุดธนาคาร และวันหยุดราชการประจำปี 2563 บาคาร่า

วันในสัปดาห์วันที่เหตุการณ์ธนาคารราชการ
พุธ1 มกราคม 2563
วันขึ้นปีใหม่ (New Year’s Days)1. วันหยุด1. วันหยุด
เสาร์8 กุมภาพันธ์ 2563 วันมาฆบูชา (wiki) (ขึ้น 15 ค่ำเดือน 3)
จันทร์10 กุมภาพันธ์ 2563 วันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา2. วันหยุด
2. วันหยุด
จันทร์
6 เมษายน 2563วันจักรี (Chakri Memorial Day)3. วันหยุด3. วันหยุด
ศุกร์
1 พฤษภาคม 2563วันแรงงานแห่งชาติ (National Labour Day)4. วันหยุด
จันทร์4 พฤษภาคม 2563วันฉัตรมงคล (Coronation Day)4. วันหยุด
พุธ6 พฤษภาคม 2563
 
วันวิสาขบูชา (Visakha Bucha Day) (wiki) (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6)5. วันหยุด
5. วันหยุด
จันทร์
11 พฤษภาคม 2563
วันพระราชพิธีพืชมงคล6. วันหยุด
พุธ3 มิถุนายน 2563วันคล้ายวันพระราชสมภพ6. วันหยุด7. วันหยุด
พุธ1 กรกฎาคม 2563วันหยุดธนาคารกลางปี7. วันหยุด
อาทิตย์
5 กรกฎาคม 2563วันอาสาฬหบูชา (wiki) (15 ค่ำเดือน 8)
จันทร์6 กรกฎาคม 2563วันเข้าพรรษา (ธนาคารไม่ปิดวันนี้) (แรม 1 ค่ำเดือน 8)
วันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา (ธนาคารปิดวันนี้)
8. วันหยุด8. วันหยุด
จันทร์27 กรกฎาคม 2563วันสงกรานต์9. วันหยุด9. วันหยุด
อังคาร28 กรกฎาคม 2563วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิรลงกรณบดินทรวรางกูร10. วันหยุด10. วันหยุด
พุธ12 สิงหาคม 2563
วันแม่ (Her Majesty The Queen’s BirthDay)11. วันหยุด11. วันหยุด
อังคาร13 ตุลาคม 2563
วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช12. วันหยุด12. วันหยุด
ศุกร์
23 ตุลาคม 2563
วันปิยมหาราช13. วันหยุด13. วันหยุด
เสาร์5 ธันวาคม 2563วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ.
จันทร์
7 ธันวาคม 2563วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ14. วันหยุด14. วันหยุด
พฤหัสบดี
10 ธันวาคม 2563วันรัฐธรรมนูญ (วันรัฐธรรมนูญ)15. วันหยุด15. วันหยุด
พฤหัสบดี
31 ธันวาคม 2563
วันส่งท้ายปีเก่า16. วันหยุด16. วันหยุด

1 มกราคม 2018 ตรงกับวันพุธแรม 7 ค่ำเดือนยี่ (2) ปีหมู วุ ธ วาร์ (W) Pousamas, Akoke, 1381 C.E. , 2020, 1941 C.E. , 238 C.E. สุริยะก้าวกระโดดดวงจันทร์เป็นเรื่องปกติดวงจันทร์ สล็อต เครดิตฟรี 100 ไม่ต้องฝาก

วันหยุด วันขึ้นปีใหม่

ปฏิทินโหราศาสตร์ไทย
Sompus เวลา 24:00 น. ตามเวลาท้องถิ่นในกรุงเทพฯ (UTC + 06: 42) [1]

ดาวประจำราศี

 1. อา. 08: ธน 16 16 Slot
 2. จันทร์ 11: จันทร์ 03 08 17:44 [1]
 3. วันอังคาร 07: พุธ 04 50
 4. พ. 08: ธน 20 04
 5. พฤหัสบดี 08: ธน. 14.00 น. ส.
 6. วันศุกร์ 09: นาย 17 21
 7. ส. 08:23 น. 12 ส. สล็อต
 8. ราหู 02: ม ธ 13 21
 9. ประตู 02: ม ธ 23 47
  หมดเขต 00: มะ 16 15

ฤกษ์ 25, 00 น. อุตราภัทร (26)
ดิฐิเพียร 06, 24 น. 7 เพิ่มขึ้น (6) 13:25 น

8 กุมภาพันธ์ 2020, 8 กุมภาพันธ์ 2020 ตรงกับวันเสาร์ขึ้น 15 ค่ำเดือนสาม (3) ปีหมูSorvary (s) Magmas Akoke. ส.ศ. 1381, 2020, ส.ศ. 1941, ส.ศ. 238
สุริยะก้าวกระโดดดวงจันทร์เป็นเรื่องปกติดวงจันทร์ PG

หยุดวันมาฆบูชา

10 กุมภาพันธ์ 2020, 10 กุมภาพันธ์ 2020
ตรงกับวันจันทร์แรม 2 ค่ำเดือน 3 (3) ปีหมู
จันทรสงคราม (จ) Magmas Akoke, 1381 C.E. , 2020, 1941 C.E. , 238 C.E.
สุริยะก้าวกระโดดดวงจันทร์เป็นเรื่องปกติดวงจันทร์ postjung

Recent Posts

เรื่องก่อนหน้า

friv

เรื่องถัดไป

postjung

เมนู