ปฏิทิน 2562

ปฏิทิน 2562

ปฏิทิน 2562

ปฏิทิน 2562 ปฏิทิน คือแบบสำหรับดู วัน เดือน ปี หรือระบบที่ใช้ในการเรียกชื่อช่วงระยะเวลา เช่น วัน เป็นต้น โดยอาศัยหลักการทางดาราศาสตร์เพื่อใช้สำหรับเป็นหน่วยกำหนดนับอายุ และบันทึกเหตุการณ์ที่สัมพันธ์ กับชีวิตประจำวันของมนุษย์ส่วนมากมักเป็นกระดาษ เช่น แบบแขวน แบบตั้งโต๊ะ แบบฉีก เป็นต้น

รายละเอียดข้อมูลวันสำคัญต่างๆทั้งปฏิทินวันพระปฏิทินวันหยุดราชการวันหยุดธนาคาร รวมถึงปฏิทินวันสำคัญ ปฏิทิน 2562

มกราคมJanuary

๑วันขึ้นปีใหม่ Slot
๕วันนกแห่งชาติ
๘วันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์
๑๒วันเด็ก
๑๓วันการบินแห่งชาติ
๑๔วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ
๑๖วันครู
๑๗วันโคนมแห่งชาติ/วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
๑๘วันกองทัพบก/วันกองทัพไทย/วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช/วันยุทธหัตถี

กุมภาพันธ์February

๒วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก/วันเกษตรแห่งชาติ/วันนักประดิษฐ์
๓วันทหารผ่านศึก
๔วันมะเร็งโลก
๕วันตรุษจีน
๑๐วันอาสารักษาดินแดน
๑๓วันรักนกเงือก
๑๔วันวาเลนไทน์
๑๙วันมาฆบูชา
๒๔วันศิลปินแห่งชาติ
๒๕วันวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ
๒๖วันสหกรณ์แห่งชาติ

มีนาคมMarch

๓วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก
๕วันนักข่าว
๘วันสตรีสากล
๑๓วันช้างไทย
๑๕วันสิทธิผู้บริโภคสากล
๒๐วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ
๒๑วันป่าไม้โลก/วันกวีนิพนธ์สากล
๒๒วันอนุรักษ์น้ำโลก
๒๓วันอุตุนิยมวิทยาโลก
๒๗วันที่ระลึกกองทัพอากาศ
๓๑วันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมษายนApril

๑วันโกหก/วันข้าราชการพลเรือน/วันออมสินของไทย
๒วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี/วันอนุรักษ์มรดกไทย
๕วันเช็งเม้ง/วันคล้ายวันประสูติทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
๖วันจักรี
๗วันอนามัยโลก
๑๒วันป่าชุมชนชายเลนไทย
๑๓วันผู้สูงอายุแห่งชาติ/วันสงกรานต์
๑๔วันครอบครัวไทย/วันสงกรานต์
๑๕วันสงกรานต์
๑๖-๑๗วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์
๒๒วันคุ้มครองโลก
๒๔วันเทศบาล
๒๕วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
๒๖วันทรัพย์สินทางปัญญาโลก
๒๙วันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ/วันเต้นรำสากล
๓๐วันชาไข่มุกแห่งชาติ/วันคุ้มครองผู้บริโภคไทย

พฤษภาคมMay

๑วันแรงงานแห่งชาติ
๔วันฉัตรมงคล
๕วันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
๖วันถือศีลอด
๘วันกาชาดสากล
๑๒วันพยาบาลสากล
๑๘วันวิสาขบูชา
๒๐วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา
๒๒วันความหลากหลายทางชีวภาพ
๒๓วันเต่าโลก
๒๖วันอัฏฐมีบูชา
๓๑International Flight Attendant Day/วันงดสูบบุหรี่โลก

มิถุนายนJune

๑วันดื่มนมโลก
๓วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
๕วันอีฎิ้ลฟิตริ/วันวิ่งโลก/วันสิ่งแวดล้อมโลก
๘วันเพื่อนสนิทสากล/วันมหาสมุทรโลกหรือวันทะเลโลก
๙วันอานันทมหิดล
๑๒วันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กสากล
๑๗วันต่อต้านปัญหาภัยแล้งและฝนแล้งของโลก
๒๐วันผู้ลี้ภัยโลก
๒๑วันครีษมายัน/วันโยคะสากล
๒๔วันเปลี่ยนแปลงการปกครอง
๒๖วันต่อต้านยาเสพติด/วันสุนทรภู่

กรกฎาคมJuly

๑วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
๔วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ
๕วันอาสาฬหบูชา
๖วันจูบสากล
๗วันพูดความจริง
๑๓วันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ
๑๖วันอาสาฬหบูชา
๑๗วันเข้าพรรษา
๒๘วันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
๒๙วันหยุดชดเชยวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว/วันภาษาไทยแห่งชาติ

สิงหาคมAugust

๑วันสตรีไทย
๔วันสัตวแพทย์ไทย/วันสื่อสารแห่งชาติ
๗วันรพี
๑๒วันแม่แห่งชาติ/วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
๑๓วันคนถนัดซ้ายสากล
๑๕วันสารทจีน
๑๖วันสันติภาพไทย
๑๗วันยกย่องแมวดำ
๑๘วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
๒๖วันสุนัขโลก xo slot

กันยายนSeptember

วันสืบ นาคะเสถียร
๓วันเกิดโดราเอมอน
๘วันกอดสุนัขแห่งชาติ
๑๐วันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก
๑๓วันไหว้พระจันทร์
๑๕วันศิลป์ พีระศรี
๑๖วันโอโซนโลก
๑๙วันพิพิธภัณฑ์ไทย
๒๐วันอนุรักษ์รักษาคูคลองแห่งชาติ/วันเยาวชนแห่งชาติ
๒๑วันสันติภาพโลก/วันประมงแห่งชาติ
๒๒วันคาร์ฟรีเดย์(Car Free Day)
๒๔วันมหิดล บาคาร่า
๒๗วันเกิดgoogle
๒๘วันสารทไทย/วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก/วันพระราชทานธงชาติไทย
๒๙เทศกาลกินเจ/วันหัวใจโลก
๓๐เทศกาลกินเจ

ตุลาคมOctober

๑เทศกาลกินเจ/วันผู้สูงอายุสากล
๒-๗เทศกาลกินเจ
๘วันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์
๙วันไปรษณีย์โลก
๑๐วันสายตาโลก
๑๓วันออกพรรษา/วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
๑๔วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม นาถบพิตร/วันประชาธิปไตย
๑๕วันล้างมือโลก
๑๖วันอาหารโลก
๑๗วันตำรวจ สล็อต
๑๙วันเทคโนโลยีของไทย
๒๑วันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จย่า/วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ/วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ/วันพยาบาลแห่งชาติ/วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ
๒๓วันปิยมหาราช
๒๔วันสหประชาชาติ
๒๙วันสะเก็ดเงินโลก
๓๑วันออมแห่งชาติ/วันฮาโลวีน

พฤศจิกายนNovember

๔-๕วันหยุดราชการกทม.-นนทบุรีกรณีพิเศษ
๙วันคนพิการแห่งชาติ
๑๑วันลอยกระทง
๑๔วันเบาหวานโลก/วันพระบิดาแห่งฝนหลวง
๑๙วันส้วมโลก
๒๐วันกองทัพเรือ
๒๒วันแรดโลก
๒๕วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า/วันประถมศึกษาแห่งชาติ/วันวชิราวุธ
๒๗วันสาธารณสุขแห่งชาติ

ธันวาคมDecember

วันเอดส์โลก/วันดำรงราชานุภาพ
๓วันคนพิการสากล
๔วันสิ่งแวดล้อมไท
๕วันดินโลก/วันพ่อแห่งชาติ/วันชาติ/วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
๗วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี
๙วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล
๑๐วันสิทธิมนุษยชนสากล/วันรัฐธรรมนูญ
๑๕วันชาสากล
๑๖วันกีฬาแห่งชาติ
๒๕วันคริสต์มาส
๒๖วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ
๒๘วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
๓๐วันหยุดพิเศษ
๓๑วันสิ้นปี

โอนเงินกลับอย่างรวดเร็ว ด้วยระบบอัตโนมัติ

ทำรายการทันทีที่มีการแจ้งฝาก – ถอน ผ่านเข้ามาในระบบทำรายการอัตโนมัติของเรา ให้คุณสะดวกได้จากทุกที่ทุกเวลา ทำรายการผ่านโทรศัพท์มือถือ เพียงเครื่องเดียว

โปรโมชั่นสุดพิเศษ

โปรโมชั่นสุดพิเศษ สำหรับสมาชิกใหม่ หากท่านสมัคร PG SLOT VIP วันนี้ เพียงแค่แอดไลน์ @PGVIP ( มี @ นำหน้า ) ฝากครั้งแรกขั้นต่ำ 100 บาท ท่านก็สามารถรับโบนัสเพิ่มทันที 50% ไปเลย สูงสุดถึง 500 บาท สล็อต ทำยอดถอน 2 เท่า ( ไม่รวมทุน ) ยิงปลา ทำยอดถอน 4 เท่า ถอนได้ไม่อั้น ท่านสามารถทำรายการได้ด้วยตนเอง ทั้งฝาก – ถอน เป็นระบบที่ทันสมัยที่สุดตั้งแต่ที่เคยมีมา และทีมงาน PG SLOT VIP ยังพัฒนาไม่หยุดนิ่ง เพื่ออำนวยความสะดวก ให้ผู้ใช้บริการ และยังมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลตลอด 24 ชั่วโมง รูปแบบ สล็อตออนไลน์ นั้นสามารถเล่นได้ทั้ง คอมพิวเตอร์ แทปเล็ต โทรศัพท์มือถือ ซึ่งรองรับทั้งระบบ iOS และ Android ไม่ต้องดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น Ipad

Recent Posts

เรื่องก่อนหน้า

dtac

เรื่องถัดไป

ipad

เมนู