ฝาก - ถอน

ปฏิทิน 2562

ปฏิทิน 2562

ปฏิทิน 2562

ปฏิทิน 2562 ปฏิทิน คือแบบสำหรับดู วัน เดือน ปี หรือระบบที่ใช้ในการเรียกชื่อช่วงระยะเวลา เช่น วัน เป็นต้น โดยอาศัยหลักการทางดาราศาสตร์เพื่อใช้สำหรับเป็นหน่วยกำหนดนับอายุ และบันทึกเหตุการณ์ที่สัมพันธ์ กับชีวิตประจำวันของมนุษย์ส่วนมากมักเป็นกระดาษ เช่น แบบแขวน แบบตั้งโต๊ะ แบบฉีก เป็นต้น

รายละเอียดข้อมูลวันสำคัญต่างๆทั้งปฏิทินวันพระปฏิทินวันหยุดราชการวันหยุดธนาคาร รวมถึงปฏิทินวันสำคัญ ปฏิทิน 2562

มกราคมJanuary

๑วันขึ้นปีใหม่
๕วันนกแห่งชาติ
๘วันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์
๑๒วันเด็ก
๑๓วันการบินแห่งชาติ
๑๔วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ
๑๖วันครู
๑๗วันโคนมแห่งชาติ/วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
๑๘วันกองทัพบก/วันกองทัพไทย/วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช/วันยุทธหัตถี

กุมภาพันธ์February

๒วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก/วันเกษตรแห่งชาติ/วันนักประดิษฐ์
๓วันทหารผ่านศึก
๔วันมะเร็งโลก
๕วันตรุษจีน
๑๐วันอาสารักษาดินแดน
๑๓วันรักนกเงือก
๑๔วันวาเลนไทน์
๑๙วันมาฆบูชา
๒๔วันศิลปินแห่งชาติ
๒๕วันวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ
๒๖วันสหกรณ์แห่งชาติ

มีนาคมMarch

๓วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก
๕วันนักข่าว
๘วันสตรีสากล
๑๓วันช้างไทย
๑๕วันสิทธิผู้บริโภคสากล
๒๐วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ
๒๑วันป่าไม้โลก/วันกวีนิพนธ์สากล
๒๒วันอนุรักษ์น้ำโลก
๒๓วันอุตุนิยมวิทยาโลก
๒๗วันที่ระลึกกองทัพอากาศ
๓๑วันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมษายนApril

๑วันโกหก/วันข้าราชการพลเรือน/วันออมสินของไทย
๒วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี/วันอนุรักษ์มรดกไทย
๕วันเช็งเม้ง/วันคล้ายวันประสูติทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
๖วันจักรี
๗วันอนามัยโลก
๑๒วันป่าชุมชนชายเลนไทย
๑๓วันผู้สูงอายุแห่งชาติ/วันสงกรานต์
๑๔วันครอบครัวไทย/วันสงกรานต์
๑๕วันสงกรานต์
๑๖-๑๗วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์
๒๒วันคุ้มครองโลก
๒๔วันเทศบาล
๒๕วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
๒๖วันทรัพย์สินทางปัญญาโลก
๒๙วันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ/วันเต้นรำสากล
๓๐วันชาไข่มุกแห่งชาติ/วันคุ้มครองผู้บริโภคไทย

พฤษภาคมMay

๑วันแรงงานแห่งชาติ
๔วันฉัตรมงคล
๕วันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
๖วันถือศีลอด
๘วันกาชาดสากล
๑๒วันพยาบาลสากล
๑๘วันวิสาขบูชา
๒๐วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา
๒๒วันความหลากหลายทางชีวภาพ
๒๓วันเต่าโลก
๒๖วันอัฏฐมีบูชา
๓๑International Flight Attendant Day/วันงดสูบบุหรี่โลก

มิถุนายนJune

๑วันดื่มนมโลก
๓วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
๕วันอีฎิ้ลฟิตริ/วันวิ่งโลก/วันสิ่งแวดล้อมโลก
๘วันเพื่อนสนิทสากล/วันมหาสมุทรโลกหรือวันทะเลโลก
๙วันอานันทมหิดล
๑๒วันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กสากล
๑๗วันต่อต้านปัญหาภัยแล้งและฝนแล้งของโลก
๒๐วันผู้ลี้ภัยโลก
๒๑วันครีษมายัน/วันโยคะสากล
๒๔วันเปลี่ยนแปลงการปกครอง
๒๖วันต่อต้านยาเสพติด/วันสุนทรภู่

กรกฎาคมJuly

๑วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
๔วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ
๕วันอาสาฬหบูชา
๖วันจูบสากล
๗วันพูดความจริง
๑๓วันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ
๑๖วันอาสาฬหบูชา
๑๗วันเข้าพรรษา
๒๘วันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
๒๙วันหยุดชดเชยวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว/วันภาษาไทยแห่งชาติ

สิงหาคมAugust

๑วันสตรีไทย
๔วันสัตวแพทย์ไทย/วันสื่อสารแห่งชาติ
๗วันรพี
๑๒วันแม่แห่งชาติ/วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
๑๓วันคนถนัดซ้ายสากล
๑๕วันสารทจีน
๑๖วันสันติภาพไทย
๑๗วันยกย่องแมวดำ
๑๘วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
๒๖วันสุนัขโลก

กันยายนSeptember

วันสืบ นาคะเสถียร
๓วันเกิดโดราเอมอน
๘วันกอดสุนัขแห่งชาติ
๑๐วันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก
๑๓วันไหว้พระจันทร์
๑๕วันศิลป์ พีระศรี
๑๖วันโอโซนโลก
๑๙วันพิพิธภัณฑ์ไทย
๒๐วันอนุรักษ์รักษาคูคลองแห่งชาติ/วันเยาวชนแห่งชาติ
๒๑วันสันติภาพโลก/วันประมงแห่งชาติ
๒๒วันคาร์ฟรีเดย์(Car Free Day)
๒๔วันมหิดล
๒๗วันเกิดgoogle
๒๘วันสารทไทย/วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก/วันพระราชทานธงชาติไทย
๒๙เทศกาลกินเจ/วันหัวใจโลก
๓๐เทศกาลกินเจ

ตุลาคมOctober

๑เทศกาลกินเจ/วันผู้สูงอายุสากล
๒-๗เทศกาลกินเจ
๘วันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์
๙วันไปรษณีย์โลก
๑๐วันสายตาโลก
๑๓วันออกพรรษา/วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
๑๔วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม นาถบพิตร/วันประชาธิปไตย
๑๕วันล้างมือโลก
๑๖วันอาหารโลก
๑๗วันตำรวจ
๑๙วันเทคโนโลยีของไทย
๒๑วันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จย่า/วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ/วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ/วันพยาบาลแห่งชาติ/วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ
๒๓วันปิยมหาราช
๒๔วันสหประชาชาติ
๒๙วันสะเก็ดเงินโลก
๓๑วันออมแห่งชาติ/วันฮาโลวีน

พฤศจิกายนNovember

๔-๕วันหยุดราชการกทม.-นนทบุรีกรณีพิเศษ
๙วันคนพิการแห่งชาติ
๑๑วันลอยกระทง
๑๔วันเบาหวานโลก/วันพระบิดาแห่งฝนหลวง
๑๙วันส้วมโลก
๒๐วันกองทัพเรือ
๒๒วันแรดโลก
๒๕วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า/วันประถมศึกษาแห่งชาติ/วันวชิราวุธ
๒๗วันสาธารณสุขแห่งชาติ

ธันวาคมDecember

วันเอดส์โลก/วันดำรงราชานุภาพ
๓วันคนพิการสากล
๔วันสิ่งแวดล้อมไท
๕วันดินโลก/วันพ่อแห่งชาติ/วันชาติ/วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
๗วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี
๙วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล
๑๐วันสิทธิมนุษยชนสากล/วันรัฐธรรมนูญ
๑๕วันชาสากล
๑๖วันกีฬาแห่งชาติ
๒๕วันคริสต์มาส
๒๖วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ
๒๘วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
๓๐วันหยุดพิเศษ
๓๑วันสิ้นปี

โอนเงินกลับอย่างรวดเร็ว ด้วยระบบอัตโนมัติ

ทำรายการทันทีที่มีการแจ้งฝาก – ถอน ผ่านเข้ามาในระบบทำรายการอัตโนมัติของเรา ให้คุณสะดวกได้จากทุกที่ทุกเวลา ทำรายการผ่านโทรศัพท์มือถือ เพียงเครื่องเดียว

โปรโมชั่นสุดพิเศษ

โปรโมชั่นสุดพิเศษ สำหรับสมาชิกใหม่ หากท่านสมัคร PG SLOT VIP วันนี้ เพียงแค่แอดไลน์ @PGVIP ( มี @ นำหน้า ) ฝากครั้งแรกขั้นต่ำ 100 บาท ท่านก็สามารถรับโบนัสเพิ่มทันที 50% ไปเลย สูงสุดถึง 500 บาท สล็อต ทำยอดถอน 2 เท่า ( ไม่รวมทุน ) ยิงปลา ทำยอดถอน 4 เท่า ถอนได้ไม่อั้น ท่านสามารถทำรายการได้ด้วยตนเอง ทั้งฝาก – ถอน เป็นระบบที่ทันสมัยที่สุดตั้งแต่ที่เคยมีมา และทีมงาน PG SLOT VIP ยังพัฒนาไม่หยุดนิ่ง เพื่ออำนวยความสะดวก ให้ผู้ใช้บริการ และยังมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลตลอด 24 ชั่วโมง รูปแบบ สล็อตออนไลน์ นั้นสามารถเล่นได้ทั้ง คอมพิวเตอร์ แทปเล็ต โทรศัพท์มือถือ ซึ่งรองรับทั้งระบบ iOS และ Android ไม่ต้องดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น

ติดต่อเรา

บทความต่อไป

Recent Posts

ฝาก - ถอน
เมนู