ฝาก - ถอน

ธนาคารกสิกรไทย

ธนาคารกสิกรไทย

ธนาคารกสิกรไทย

ธนาคารกสิกรไทย ประวัติธนาคาร ​​​ธนาคารกสิกรไทยก่อตั้งเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2 4 8 8 ด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท โดยมีสาขาสำนักถนนเสือป่าในปัจจุบันเป็นที่ทำการแห่งแรก ซึ่งเริ่มด้วยพนักงานเพียง 21 คน แต่เพียงงวดบัญชีแรกที่สิ้นสุดหรือเพียง 6 เดือน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2488

ธนาคารกสิกรไทย

จากจุดเริ่มต้นจนถึงวันนี้

ยุคที่ 1 ก่อตั้งสร้างรากฐาน

ธนาคารกสิกรไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2 4 8 8 ซึ่งเป็นช่วงปลาย สงคราม โลก ครั้งที่ 2 โดยมีนายโชติ ล่ำซำ และญาติมิตรชาวไทยเชื้อสายจีนเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง โดยในระยะแรกมุ่งเน้นลูกค้ารายย่อยที่เป็นเกษตรกร ซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ ส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศที่ฝืดเคืองอยู่ในเวลานั้นเกิดความคล่องตัวขึ้น โดยสำนักงานใหญ่แห่งแรกตั้งอยู่บนถนนเสือป่า

ยุคที่ 2 สู่ความเป็นเลิศในสากล

ในช่วงทศวรรษ 2 5 3 0 เศรษฐกิจไทยเจริญเติบโตเป็นอย่างมาก รัฐบาลไทยเปิดเสรีทางการเงินให้ธนาคารชั้นนำในต่างประเทศเข้ามาแข่งขันได้ ธนาคารกสิกรไทยได้ริเริ่มและพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ ด้วยการรื้อปรับกระบวนการทำงานเป็นองค์กรแรกในประเทศไทย เพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวกรวดเร็วในการใช้บริการ ธนาคารได้ย้ายสำนักงานใหญ่จากถนนสีลมมาตั้งอยู่บนถนนพหลโยธิน ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร ด้วยวิสัยทัศน์ที่เห็นว่าถนนพหลโยธินจะเป็นย่านที่มีความเจริญทางธุรกิจแห่งใหม่ และต่อมาได้เปิดสำนักงานใหญ่แห่งใหม่บนถนนราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร ในยุคนี้ธนาคารได้จดทะเบียนเป็น “บริษัทมหาชน” และเป็นยุคที่ประสบความสำเร็จในการขยายสาขาครบ 7 3 จังหวัด

ยุคที่ 3 นิมิตสู่ความยั่งยืน

เมื่อเมฆฝนแห่งวิกฤตเศรษฐกิจผ่านพ้นไป ฟ้าใหม่ของภาคธุรกิจไทยก็เริ่มต้น จากความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง ในที่สุดธนาคารก็มาถึงยุคที่สามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์แบบและครบวงจร ภายใต้แนวคิด “การยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง” ซึ่งนำไปสู่การรวมธนาคารกสิกรไทยและบริษัทของธนาคารกสิกรไทย (K Companies) และได้กำหนด

นอกจากนี้ ยังได้ร่วมมือทางยุทธศาสตร์กับบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันผ่านช่องทางธนาคาร และเพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ ธนาคารได้เปิดอาคารแจ้งวัฒนะ เพื่อเป็นศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองและศูนย์ปฏิบัติการของธนาคาร โดยเป็น “ อ า ค า ร ส ถ า ปั ต ย ก ร ร ม สี เ ขี ย ว ” 

วันหยุดทำการของธนาคารพาณิชย์ ประจำปี พ.ศ. 2564

วันศุกร์1มกราคมวันขึ้นปีใหม่
วันศุกร์26กุมภาพันธ์วันมาฆบูชา
วันอังคาร6เมษายนวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
วันอังคาร13เมษายนวันสงกรานต์
วันพุธ14เมษายนวันสงกรานต์
วันพฤหัสบดี15เมษายนวันสงกรานต์
วันจันทร์3พฤษภาคมชดเชยวันแรงงานแห่งชาติ (วันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม 2 5 6 4)
วันอังคาร4พฤษภาคมวันฉัตรมงคล
วันพุธ26พฤษภาคมวันวิสาขบูชา
วันพฤหัสบดี3มิถุนายนวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
วันจันทร์26กรกฎาคมชดเชยวันอาสาฬหบูชา (วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 2 5 6 4)
วันพุธ28กรกฎาคมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันพฤหัสบดี12สิงหาคมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ
วันพุธ13ตุลาคมวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันจันทร์25ตุลาคมชดเชยวันปิยมหาราช ( วันเสาร์ที่ 2 3 ตุลาคม 2 5 6 4)
วันจันทร์6ธันวาคมชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2 5 6 4)
วันศุกร์10ธันวาคมวันรัฐธรรมนูญ
วันศุกร์31ธันวาคมวันสิ้นปี

บทความต่อไป

Recent Posts

ฝาก - ถอน
เมนู