ฝาก - ถอน

ตากุ้งยิง

ตากุ้งยิง

ตากุ้งยิง

ตากุ้งยิง คืออะไร?
ตากุ้งยิงเป็นความผิดปกติที่พบบ่อยโดยผู้ป่วยที่มีอาการกระตุกซึ่งเป็นที่ประจักษ์โดยการมีผื่นแดงที่มักมาพร้อมกับรอยแดงหรือน้ำตาไหลในบางคน

ตากุ้งยิงเกิดจากอะไร?
ตากุ้งยิงส่วนใหญ่เกิดจากการติดเชื้อสายพันธุ์ Staphylococcus aureus ซึ่งพบในตับของคนปกติแล้วในระยะนี้ไม่เสี่ยงต่อการเกิดโรค แต่ถ้าเชื้อนี้เข้าไปในถุงใต้ผิวหนังการติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้มีการก่อตัวของท่อขยะคล้ายหนองรวมทั้งตา

วิธีรักษาตากุ้งยิง
ในกรณีส่วนใหญ่อาการตาแดงสามารถรักษาให้หายได้เองในระยะเวลา 1-2 สัปดาห์โดยไม่ต้องใช้ยาและไม่ต้องไปพบแพทย์บางคนอาจแตกและออกในช่วง 3-4 วันแรก
สิ่งสำคัญคือต้องฝึกให้ความอบอุ่นโดยใช้ผ้าชุบน้ำอุ่นประคบดวงตา 5-10 นาทีวันละ 3-4 ครั้งซึ่งจะช่วยเร่งการระบายหนอง

ตากุ้งยิง

เมื่อไปพบแพทย์

หากปวดมากและอาการไม่ดีขึ้น
มีคนป่วยสีแดงที่นั่งกว้าง
ตาพร่ามัวหรือมองไม่เห็น
ในกรณีนี้อาจให้ยาหรือเข็มเพื่อระบายหนองหรือในบางกรณีจำเป็นต้องส่งโรงพยาบาล

จะทำอย่างไร

ในช่วงที่มีอาการควรตรวจร่างกายให้อบอุ่นและหลีกเลี่ยงการขี่จักรยานหรือใส่คอนแทคเลนส์
ล้างหน้าให้สะอาดและล้างบ้านก่อนนอนทุกครั้ง
เปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้กับดวงตาทุก 6 เดือน
อย่า

อย่าบีบหรือเอาหนองออกด้วยตัวเอง
ห้ามใช้พุกอินเดียกับผู้ที่มีอาการ
อย่าขยี้ตาโดยไม่วาง
อย่าใส่คอนแทคเลนส์โดยไม่ใส่

What is an eye stye?
Eye stye is a common disorder, spoken by a spasmodic patient, which is manifested by the presence of redness that is often accompanied by redness or tearing in some people.

What causes eye stye?
Most stye eyes are caused by a species infection. Staphylococcus aureus, which is already found on the liver of normal people at this stage, is not prone to disease. But if this infection enters the bag under the skin Increased infection resulting in the formation of pus-like junk vessels, including sty eyes.

How to treat eye stye
In most cases, sty eyes can be cured on their own for a period of 1-2 weeks without medication and without the need for medical attention.Some people may rupture and discharge for the first 3-4 days.
It is important to practice warming with a warm damp cloth, keeping the eyes for 5-10 minutes 3-4 times a day, which will speed up the drainage of the pus.

When to see a doctor

If the pain is very painful and symptoms do not improve
There is a sick red seat wide.
Have blurred vision or invisible
In this case, medication or a needle may be given to drain the pus, or in some cases need to be sent to the hospital.

บทความต่อไป

Recent Posts

ฝาก - ถอน
เมนู