ฝาก - ถอน

ดนตรี

ดนตรี

ดนตรี

ดนตรี ในภาษากรีกหมายถึงงานศิลปะประเภทหนึ่ง ไม่เพียง แต่เล่นเครื่องดนตรีร้องเพลงหรือเต้นรำเท่านั้น แต่ยังรวมถึงวรรณกรรมทุกประเภทโดยเฉพาะบทกวีการละครวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

สุกรีเจริญสุขกล่าวถึงความหมายของดนตรีว่าดนตรีคืองานศิลปะที่มนุษย์สร้างขึ้น โดยใช้เสียงในการถ่ายทอดความรู้สึกของศิลปินดนตรีเป็นเสียงแห่งความงาม และประกอบอย่างมีศิลปะความแตกต่างระหว่างดนตรีกับเสียงอื่น ๆ คือดนตรีเป็นเสียงประดิษฐ์ โดยความสวยงามของเสียงศิลปินเสียงแทรกซึมเข้าไปในเสียง เพื่อให้เสียงนั้นมีความเป็นศิลปะส่วนเสียงอื่นที่ไม่ใช่ดนตรี มันเป็นเพียงเสียงที่ขาดคุณสมบัติทางศิลปะนั่นคือการขาดความรู้สึกทางศิลปะ ขาดจิตวิญญาณของศิลปินในด้านเสียงอารมณ์ผลกระทบตัณหาหรือความปรารถนาสิ่งเหล่านี้ถูกบันทึกไว้ในเพลง มันเป็นคุณสมบัติที่สำคัญของศิลปะ อารมณ์ในเพลงเป็นอารมณ์เดียวกันในชีวิต ศิลปินถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานดนตรีที่มีอารมณ์ความรู้สึกจะถ่ายทอดความรู้สึกต่อผู้ชม หรือผู้ฟังก็ได้ศิลปินดีๆงานดีๆก็จะมีโอกาสถ่ายทอดอารมณ์ให้กับผู้ชมได้เช่นกัน

ดนตรี
backup band

ดนตรีเป็นศิลปะที่ถูกเปลี่ยนให้มีความหมายต่างๆมากมาย การค้นหาความหมายในดนตรีนักภาษาศาสตร์ได้พยายามตีความเพลง เขียนนิยายที่ได้ยินกันทั่วไปว่า “ดนตรีเป็นภาษาสากล” บางครั้งคุณอาจได้ยินว่า “ดนตรีเป็นภาษาแห่งอารมณ์”

ดนตรี (อังกฤษ: music) เป็นเสียง ที่เรียง กันอย่าง มีระเบียบ และ มีรูปแบบ โครงสร้าง เป็นกิจกรรม ศิลปะ รูปแบบหนึ่ง ของมนุษย์ ที่เกี่ยวข้องกับ เสียงโดยดนตรีจะแสดงออก ในแง่ของ ระดับเสียง (ซึ่งรวมถึงท่วงทำนองและการขับร้อง) จังหวะและคุณภาพเสียง (ความต่อเนื่องของเสียงดนตรีสามารถใช้ในศิลปะหรือสุนทรียศาสตร์การสื่อสารความบันเทิงและพิธีการ

องค์ประกอบต่างๆของดนตรีมีการใช้งานที่แตกต่างกันเช่น

  1. จังหวะช่วยสร้างสมาธิ (Concentration) และช่วยผ่อนคลาย (Relax)
  2. ระดับเสียงต่ำ (Pitch) และระดับสูงปานกลางจะช่วยสร้างความรู้สึกสงบ
  3. ความดัง (Volume / Intensity) พบว่าเสียงเบา จะทำให้เกิดความสงบและสบายในขณะที่มีเสียงดังทำให้กล้ามเนื้อกระตุกปริมาณที่เหมาะสมสามารถช่วยสร้างวินัยการควบคุมตนเองที่ดีความสงบและสมาธิ
  4. ทำนองเพลงช่วยแสดงความรู้สึกส่วนลึกในจิตใจ ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และลดความวิตกกังวล
  5. ความสามัคคีช่วยในการวัดระดับของอารมณ์โดยดูจากปฏิกิริยาที่แสดงออกเมื่อได้ยินเสียงประสานที่แตกต่างกันจากดนตรี

In Greek, it means a type of art. Not only playing instruments, singing or dancing But also includes all types of literature, especially poetry, drama, science and mathematics

Sukree Jaroensuk mentioned the meaning of music that Music is a man-made work of art. By using sound to convey the feelings of the artist Music is a sound of beauty. And composed in art The difference between music and other sounds is that music is a fabricated sound. By the beauty of sound The sound artist penetrates the sound. So that the sound has an artistic sense As for sounds other than music. It is simply a

sound that lacks artistic qualities, that is, a lack of artistic sense in it. Lack of the artist’s soul in sound, emotion, impact, lust or desire, these are recorded in the music. It is an essential feature of art. Emotions in music are the same emotions in life. The artist conveys it into musical works that have emotions, it will convey the feelings on the audience. Or listeners can Good artist, good work Will have the opportunity to convey emotions to the audience as well ติดต่อเรา

บทความต่อไป

Recent Posts

ฝาก - ถอน
เมนู