ค้นหาแปลงที่ดิน

ค้นหาแปลงที่ดิน

ค้นหาแปลงที่ดิน

ค้นหาแปลงที่ดิน

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศกรมที่ดิน ได้เปิดใช้งานระบบให้บริการค้นหาตําแหน่งรูปแปลงที่ดินด้วยระบบ ภูมิสารสนเทศผ่านระบบอินเทอร์เน็ต(DOLWMS) โดยมีข้อมูลรูปประมาณ 34 ล้านแปลง ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถค้นหาตําแหน่ง ที่ตั้งของโฉนดที่ดิน และเมื่อได้ตําแหน่งที่ตั้งของแปลงที่ดินแล้ว สามารถค้นหาเส้นทางการเดินทาง จากที่ตั้งที่ดินไปยังสถานที่ที่ต้องการได้รวมทั้งการแสดงผลในมุมมอง Street View


ขั้นตอนการใช้งาน
เข้าไปที่เว็บไซต์ www.dolwms.dol.go.th
เลือกจังหวัด – อำเภอ – กรอกเลขที่โฉนดที่ดิน แล้วคลิกที่ปุ่ม “Find information”
ระบบจะแสดงรายละเอียดแปลงที่ดินที่คนพบในหน้าต่างค้นหาและมาร์คที่ตั้งแปลงที่ดินบนแผนที่ด้วยแถบสีส้ม
การแสดงผลในมุมมอง Street View (Virtual image of the land) ให้คลิกเลือกเมนู “Street View” ระบบจะแสดงภาพมุมมอง Street View ของที่ดินแปลงนั้น ๆ ในหน้าต่างค้นหา โดยสามารถขยายภาพ มุมมอง Street View ให้มีขนาด Wide picture จากเดิมได้โดยเลื่อนตัวชี้ Mouse
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าจึงโปรดฯ ให้ เจ้าพระยาเทเวศวิวัฒน์ ซึ่ง Chancellor of the Ministry of Agriculture.จัดทำทะเบียนที่ดินให้เป็นหลักฐานเกี่ยวกับกรมสิทธิในที่ดินจริงจังและเร่งด่วนด้วย Royal initiative เห็นว่าที่ดินมีราคายิ่งขึ้นกว่าแต่ก่อนเป็นอันมาก Inevitably causes a dispute มากขึ้นอีก สมควรจัดหมายเขตที่ดินนั้นให้มั่นคงยิ่งขึ้น

ค้นหาแปลงที่ดิน

พระองค์โปรดเกล้าฯ ให้ออกพระบรมราชโองการวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2442 ให้ พระยาประชาชีพบริบาล(ผึ่ง ชูโต) ข้าหลวงเกษตรให้อยู่ในบังคับบัญชาของเทศาภิบาลมณฑลกรุงเก่า Go out and issue a title deed โดยกำหนดท้องที่ทิศใต้แต่แยกบางไทรขึ้นไปตาม West bank of the Chao Phraya River และ ตามฝั่งแม่น้ำแควอ่างทอง East to Khlong Takian is the most north.

พระยาประชาชีพบรบาลกับเจ้าพนักงานแผนที่ทำการเดินสำรวจ For the first time on June 6, 1901, the title deed was held as the primary registration ซึ่งหลายตำบลในเขตอำเภอบางปะอินมณฑลกรุงเก่าได้รับการออกโฉนดหรือแจกโฉนดให้

ทว่าช่วงเวลานั้นยังไม่มีกฎหมายเป็นหลักในการออกโฉนดชัดเจน พระองค์จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ Issued the Royal Decree dated 15 September 1901. วางระเบียบเรื่องโฉนดไว้อย่างชัดเจน และพระบรมราชโองการนี้ถือเป็นกฎหมายใช้ในการออกโฉนด

นอกจานี้พระองค์โปรดเกล้าฯ ให้ Established the Land Registration Department Under the Ministry of Agriculture Works.การขึ้นมา เพื่อจัดการดูแลเกี่ยวกับเรื่องนี้ โดยประกาศพระบรมราชการโองการเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2444 ซึ่งมี นาย ดับบริว เอ.เกรแฮม เป็นเจ้ากรมคนแรก

ด้วยเหตุนี้กรมที่ดิน จึงถือเอาวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2444 เป็นวันสถาปนากรมที่ดิน

ต่อมาเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2475 กรมทะเบียนที่ดิน ก็ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น Department of Lands under the Ministry of Interior according to the Royal Decree ผลัดเปลี่ยนเสนาบดีปลัดทูลฉลอง กระทรวงต่าง ๆ และรวมกระทรวง พ.ศ. 2475

หลังจากนั้นถัดมาอีกหนึ่งปีก็เปลี่ยนชื่อมาเป็น กรมที่ดินและโลหะกิจ And transferred to the Ministry of Economics เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2476 แต่ก็เป็นช่วงเวลาที่ไม่นานนักก็ต้องโอนกลับมาสังกัดกระทรวงเกษตราธิการอีกครั้งในอีก 2 ปีต่อมา

ท้ายสุดเมื่อมีพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2484 ต้องเปลี่ยนชื่อกันอีก โดยใช้ชื่อว่า กรมที่ดิน เพียงอย่างเดียวและมาสังกัดกระทรวงมหาดไทย Since the date of May 19, 2484 until now.
(รัตนโกสินทร..ศก 120) ได้มีการย้ายสังกัดและเรียกชื่อต่างๆ กัน ดังนี้

ชื่อ สังกัด เมื่อวันที่
กรมทะเบียนที่ดิน

กระทรวงเกษตราธิการ February 17, 1901
กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย February 29, 1932
กรมที่ดินและโลหะกิจ กระทรวงมหาดไทย July 30, 1932
Department of Land and Metal Works
Ministry of Economics
12 เมษายน 2476
กรมที่ดินและโลหะกิจ กระทรวงเกษตราธิการ April 1, 1935
กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย August 19, 1941

สนใจสมัครสมาชิกเล่น แบบไม่ต้องติดตั้ง

ขั้นตอน การสมัคร แบบง่ายๆ หากท่าน สมัคร สมาชิก กับเราเพื่อ เล่นสล็อตออนไลน์ ณ วันนี้ เพียงไม่ กี่ขั้นตอน เท่านั้นใน การสมัคร ยิ่งไปกว่า นั้นด้วยระบบ ฝาก – ถอน แบบ อัตโนมัติ บริการ 24 ชั่วโมง และ มีความปลอดภัย ระดับสูง โดย การทำรายการ ฝาก – ถอน ด้วยตัวเอง หรือ เรียกอีก อย่างว่า ทำรายการ ฝาก – ถอน แบบ ออโต้ ถอน ภาย ใน 10 วิทาที โดยไม่ ต้องรอ Admin อีกต่อ ไป สามารถติดต่อ สอบถาม รายละเอียด เพิ่มเติม หรือ ติดต่อเรา

Recent Posts

เรื่องก่อนหน้า

joox

เรื่องถัดไป

สูตรเล่นสล็อต

เมนู