ฝาก - ถอน

คืนภาษี

คืนภาษี

คืนภาษี ขอคืนภาษี… แต่ยังไม่ได้รับเงิน

คืนภาษี แม้ว่าการยื่นภาษีจะถูกเลื่อนออกไปในปี 2020 ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2020 แต่เชื่อว่าหลายคนได้ยื่นภาษีแล้วพร้อมลดหย่อนภาษี ขั้นตอนต่อไปของการลดหย่อนภาษีคือการได้รับเงินคืน

เชื่อกันว่าหลายคนคงตั้งคำถามในใจ นั่นเป็นเหตุผลที่บางคนยื่นภาษีไม่กี่วัน คืนเงินอย่างรวดเร็ว. แม้ว่าพวกเขาจะยังไม่ยอมรับการอนุมัติการคืนเงินภาษีใด ๆ คำถามต่อไปนี้จะได้รับการชี้แจงหากคุณตรวจสอบการขอคืนภาษีของคุณ จากกรมสรรพากรโดยละเอียดดังนี้

ตรวจสอบขั้นตอนการคืนภาษี

 1. ขั้นแรกเมื่อยื่นภาษีไม่ว่าจะผ่านแอปพลิเคชันอินเทอร์เน็ตบนมือถือหรือไปยังเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรพวกเขาจำเป็นต้องตรวจสอบขั้นตอนการเดินทางของเอกสารรายได้ รวมถึงรายละเอียดการลดหย่อนภาษีต่างๆ

โดยผู้สมัครทุกคนสามารถเข้าไปตรวจสอบสถานะผ่านระบบสอบถามการขอคืนภาษีได้ จากเว็บไซต์ของกรมสรรพากรหลังจากยื่นแบบแล้ว 1 วัน (กรณียื่นแบบกระดาษ) ว่าเข้าสู่กระบวนการพิจารณาหรือไม่ ต้องระบุปีภาษีชื่อนามสกุลผู้เสียภาษีเลขบัตรชนกันให้ถูกต้องหลังจากนั้นระบบจะตรวจสอบสถานะการขอคืนภาษีทันที

คืนภาษี

สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับการขอคืนภาษีและต้องการตรวจสอบว่าจะโอนเงินภาษีเมื่อไรวันไหนและสรรพากรตรวจสอบในขั้นตอนใด คุณสามารถทำได้ด้วยขั้นตอนต่อไปนี้

 • เข้าไปที่เว็บไซต์ของกรมสรรพากรและไปที่ “สอบถามข้อมูลการขอคืนภาษี”
 • กรอกข้อมูลประจำตัวผู้เสียภาษีชื่อผู้เสียภาษีชื่อ – นามสกุล (ไม่มีคำนำหน้าชื่อ) แล้วคลิกสอบถาม

หมายเหตุ: ในกรณีที่ยื่นแบบกระดาษคุณสามารถตรวจสอบได้ 1 วันหลังจากวันที่ส่ง

2. ผลการสอบถามภาษีไม่ปรากฏเอกสารทั้งหมด
สาเหตุหลักที่ผู้ที่ยื่นภาษีแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการคืนภาษีส่วนใหญ่เป็นเพราะการยื่นแบบไม่สมบูรณ์ข้อมูล Omit หรือคลิกเพื่อส่งแบบฟอร์มมากกว่า 1 ครั้งซึ่งเป็นเรื่องปกติสำหรับการยื่นผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือ ออกเอกสารใหม่ทันทีภายในเวลาที่กรมสรรพากรกำหนดมิฉะนั้นคุณจะได้รับเงินคืนช้ากว่าที่อื่น หรือไม่ได้รับเลย

โดยสามารถยื่นเอกสารเพิ่มเติมทางออนไลน์แนบเอกสาร PDF เท่านั้นเพราะหากเป็นไฟล์อื่นเจ้าหน้าที่จะไม่สามารถเปิดดูได้ หรืออาจจัดส่งเอกสารสำเนาทางโทรสารและไปรษณีย์ตามที่ผู้ยื่นภาษีสะดวก

คืนภาษี

อย่างไรก็ตามต้องส่งเอกสาร แสดงรายละเอียดการแนบเอกสารที่ขาดพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อที่ถูกต้อง

ข้อมูลการจัดส่งเอกสาร

 1. ชื่อ – นามสกุล
 2. เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (กรณีบุคคลธรรมดาใช้เลขประจำตัวที่ออกโดยกรมการปกครองกรณีอื่นที่ไม่ใช่กรณีบุคคลธรรมดาให้ใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีที่ออกโดยกรมสรรพากร)
 3. เอกสารที่ส่ง
 • URL: www.rd.go.th ส่ง / ยืนยันการส่งเอกสารหรือ
 • เบอร์แฟกซ์: 0-2660-3100 (อัตโนมัติ) นอกเขตกรุงเทพฯค่าบริการทางไกลตามราคาของแต่ละหน่วยงานที่คุณใช้บริการหรือ
 • เบอร์แฟกซ์: หรือ
 • ทางไปรษณีย์หรือจัดส่งด้วยตัวเอง

หมายเหตุ: จากสถานการณ์ COVID-19 กรมสรรพากรอนุญาตให้เจ้าหน้าที่บางส่วนทำงานที่บ้านได้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการพิจารณาคืนภาษีขอความร่วมมือส่งเอกสารทาง URL: www.rd.go.th

เพื่ออำนวยความสะดวกและเป็นประโยชน์ต่อคุณ เพื่อให้กรมสรรพากรพิจารณาขอคืนภาษี / พิจารณาความถูกต้องของข้อมูลที่คุณส่งกรุณาใช้ “การส่งเอกสาร” หรือ “หนังสือขอเอกสารเพื่อขอคืนภาษีเงินได้สามัญ” หรือ “หนังสือขอเอกสารในการยื่น ของการคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา “เป็นหน้าปกของเอกสารที่ส่งมา

 1. เมื่อตรวจสอบสถานะในโหมด “ขอคืนภาษี” แล้วแต่ยังไม่ได้รับเงิน
  กรณีดังกล่าวสามารถเกิดขึ้นได้ หากผู้เสียภาษีเปลี่ยนที่อยู่โดยไม่แจ้งกรมสรรพากรหรืออาจไม่ได้เปลี่ยนที่อยู่ แต่ไม่ได้รับเงินคืนติดต่อสำนักงานสรรพากรพื้นที่ตามที่ระบุในแบบ ภ.ง.ด. 90/91 เพื่อขอรับเช็คหรือโอน เงินผ่านระบบพร้อมเพย์ที่สมัครไว้เอกสารที่ใช้ประกอบคำร้องมีดังนี้
 2. บัตรประชาชนพร้อมสำเนา
 3. หนังสือมอบอำนาจกรณีให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนและบัตรประจำตัวของผู้รับมอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจพร้อมสำเนา
 1. ติดตามวันที่ได้รับการคืนภาษีทั้งแบบพร้อมเพย์และเช็ค
  โดยปกติกรมสรรพากรจะกำหนดขั้นตอนการคืนภาษี โดยตรวจสอบก่อนว่าผู้ชำระภาษีได้ผูกระบบพร้อมเพย์กับธนาคารใดหากมีการสมัครพร้อมเพย์จะขอคืนภาษีภายใน 3 วัน แต่ไม่มีข้อมูลการลงทะเบียนพร้อมเพย์ ระบบจะส่งข้อมูลกลับไปที่กรมสรรพากรอีกครั้ง ซึ่งจะใช้เวลา 30 วัน เมื่อแน่ใจว่าไม่ได้ลงทะเบียนเช็คจะถูกส่งไปยังที่อยู่ของผู้ยื่นภาษีภายใน 15 วันรวม 45 วัน

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ศูนย์ข้อมูลสรรพากร (RD Intelligence enter) โทร. 1161 จำนวนสาย 120 สายให้บริการเปิดบริการเวลา 08.30-18.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

คืนภาษี

มุมมอง ได้ยื่นขอคืนภาษีแล้ว แต่พบเอกสารเพิ่มเติมต้องทำอย่างไร?

ได้ยื่นขอคืนภาษีแล้ว แต่พบเอกสารเพิ่มเติมแบบนี้ต้องทำอย่างไร? ต้องยื่นภาษีใหม่หรือไม่? หรือทำอย่างไรให้ได้ประโยชน์สูงสุดสามารถหาคำตอบได้ที่นี่
คอลัมน์ตอบปัญหาภาษีในภาษามนุษย์โดยพรี TAXBugnoms ที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาภาษีประเภทนี้เป็นประจำ หากใครมีข้อสงสัยสามารถแวะเข้ามาพูดคุยกันได้ที่กลุ่มภาษี มีคำตอบ: ถาม – ตอบแลกเปลี่ยนปัญหาภาษี.

มุมมอง
ได้ยื่นขอคืนภาษีแล้ว แต่พบเอกสารเพิ่มเติมต้องทำอย่างไร?
โดย TAXBugnoms 15 พฤษภาคม 2020 23:27 น
ผู้เขียนโซลูชันภาษีภาษามนุษย์
แบ่งปันบน Facebook

ไฮไลท์
ได้ยื่นขอคืนภาษีแล้ว แต่พบเอกสารเพิ่มเติมแบบนี้ต้องทำอย่างไร? ต้องยื่นภาษีใหม่หรือไม่? หรือทำอย่างไรให้ได้ประโยชน์สูงสุดสามารถหาคำตอบได้ที่นี่
คอลัมน์ตอบปัญหาภาษีในภาษามนุษย์โดยพรี TAXBugnoms ที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาภาษีประเภทนี้เป็นประจำ หากใครมีข้อสงสัยสามารถแวะเข้ามาพูดคุยกันได้ที่กลุ่มภาษี มีคำตอบ: ถาม – ตอบแลกเปลี่ยนปัญหาภาษี.
สำหรับผู้ที่ยื่นขอคืนภาษี แต่พบเอกสารเพิ่มเติมต้องทำอย่างไร? สิ่งที่ต้องตรวจสอบคือเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้น ในระหว่างที่เรากำลังยื่นภาษีใหม่มันยังไม่ได้รับการตรวจสอบหรือเกิดขึ้นเมื่อเรายื่น แต่ได้รับเอกสารจากเจ้าหน้าที่หรือเราได้คืนภาษีไปแล้ว แต่พบเอกสารเพราะแต่ละงวดมีคำตอบที่แตกต่างกัน

ในกรณีแรกหากเพิ่งยื่นภาษีเอกสารยังไม่ได้รับการตรวจสอบ แนะนำให้ยื่นเพิ่มเติมด้วยตนเองก่อน โดยยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต (หากยังไม่หมดอายุภาษี) โดยเฉพาะปีภาษี 2562 ซึ่งสามารถยื่นได้ถึงสิ้นเดือนสิงหาคม 2563

แต่ถ้ายื่นภาษีไประยะหนึ่งสถานะตอนนี้เป็นคนตรวจเอกสาร คุณอาจต้องถามว่าคุณควรทำอย่างไร? โทรติดต่อเจ้าหน้าที่จากข้อมูลในระบบข้อมูลการตรวจสอบการขอคืนภาษีหรือคุณอาจลองอัปโหลดเอกสารเพิ่มเติมให้เจ้าหน้าที่ดูก่อนก็ได้

หรือหากได้รับการคืนภาษีเรียบร้อยแล้วจะต้องยื่นภาษีแทน เพราะมันจบรอบแรกแล้วรอบที่เหลือคือการขอเงินคืนเพิ่มเติม

อย่างไรก็ตามจากประสบการณ์ส่วนตัวที่เคยพบ TAXBugnoms เจ้าหน้าที่จะบอกให้ส่งอีกครั้ง แต่ต้องรอตรวจสอบใหม่ หรือพูดง่ายๆว่ากลับไปเข้าคิวใหม่ เดี๋ยวเจอกันใหม่ (เราจะได้พบกันอีก)

หากได้รับคำตอบเช่นนี้จากเจ้าหน้าที่เราต้องพิจารณาว่าแล้วเราจะเอาอย่างไร? ถ้าเป็นจำนวนมาก Tax Refund เพื่อแลกกับการตรวจสอบจะคุ้มหรือไม่? เวลานานยังชะลอการคืนภาษี

หรือถ้าจำนวนน้อยกว่าไม่มากก็ให้ไปขอคืนภาษีได้เร็วขึ้น คว้ากระแสเงินสดของคุณตอนนี้ คุณไม่ต้องเสียเวลารอ นี่คือมุมมองของแต่ละคน

โดยสรุปก็คือ

ยื่นภาษี63 เอกสารครบ ได้คืนเร็ว ล่าสุดคืนแล้ว 5 แสนราย

นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า ในปีนี้กรมสรรพากรได้ออกมาตรการพิเศษในการขยายเวลาการยื่นแบบชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หรือ ภ.ง.ด. 90/91 ทั้งการยื่นภาษีแบบออนไลน์ และการยื่นภาษีแบบกระดาษ ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่

สาขาจากเดิมที่จะสิ้นสุดภายในเดือนมีนาคมไปอีกสามเดือนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน 2563 เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้เสียภาษี นอกจากนี้ยังจะสร้างกระแสเงินสดในระบบระหว่างความล่าช้าของงบประมาณปี 2020 และเพื่อบรรเทาผลกระทบของผู้เสียภาษีบางรายที่จะต้องจ่ายภาษีเพิ่มเติมในปีนี้

เตือน! คนทำงาน อย่าลืม ‘ยื่นภาษี.. ออนไลน์ 63’   

อย่างไรก็ตามในส่วนของผู้เสียภาษีที่ต้องการขอคืนภาษีสามารถยื่นแบบแสดงรายการภาษีได้ตลอดเวลาในปีนี้ผู้ที่ยื่นภาษีเร็วจะได้รับเงินคืนภาษีในเร็ว ๆ นี้หากเอกสารครบถ้วนในขณะนี้มีมากกว่า 7 การขอคืนภาษีเป็นแสน ๆ ครั้งและการคืนเงินมากกว่า 500,000 ครั้งหรือ 73% ของการคืนเงินทั้งหมด กรมสรรพากรใช้เวลาคืนภาษีประชาชนเฉลี่ย 3-7 วันเท่านั้นโดยกว่า 90% ของการขอคืนภาษีผ่านระบบพร้อมเพย์เนื่องจากความสะดวกรวดเร็ว

บทความต่อไป

Recent Posts

ฝาก - ถอน
เมนู