ฝาก - ถอน

ก้อย

ก้อย

ก้อย อรัชพร โภคินภากร

ก้อย อรัชพร โภคินภากร ชื่อเล่นก้อยเกิดเมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2537 เป็นนักแสดงชาวไทย จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์สิงหเสนี) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะนิเทศศาสตร์ สาขาการประชาสัมพันธ์มหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

goy Aratchaporn Phokinphakorn, nicknamed Koi, was born on April 28, 1994, is a Thai actor. Graduated from high school from Bodindecha School (Sing Singhaseni) graduated with a bachelor’s degree from the Faculty of Communication Arts. Master of Public Relations, Chulalongkorn University

ทั้งสวยเรียนเก่งและเป็นนักเคลื่อนไหวที่กระตือรือร้น สำหรับก้อยอรัชพรผู้หญิงเก่งที่มีความพยายามจากรั้วจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนจากการเรียนสายวิทย์ – คณิตมาเป็นนิเทศศาสตร์อย่างสมบูรณ์แบบและสร้างสรรค์ผลงานให้กับตัวเองเช่นกัน

ก้อย

ก้อยอรัชพร

ไม่ได้สวยอย่างเดียว แต่เธอยังเรียนเก่งมากและมีความสามารถที่จะได้รับจากการเรียนอย่างเต็มที่ เมื่อเธอเรียนชั้นมัธยมปลายที่โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์สิงหเสนี) เธอได้เข้าเรียนในโปรแกรมวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ และจบการศึกษาด้วยเกรดเฉลี่ยสูง 3.86 ที่บ้านอยากให้เธอเรียนแพทย์ แต่ก้อยมองว่าสายนี้ไม่ใช่ทางของเธอ เพราะรู้สึกว่าเธอชอบดูละครภาพยนตร์บวกกับการเป็นนักเคลื่อนไหว เธอเห็นว่าวิทยาการสื่อสารน่าจะเหมาะกับคุณมากกว่า

Koi Aratchapon is not just beautiful. But she is also very good at studying and has the capacity to gain from her studies. When she attended high school at Bodindecha School (Sing Singhaseni)

She attended a science-mathematics program and graduated with a high GPA of 3.86 at home, wanting her to study medicine.

But Koi sees that this line is not her way. Because she felt that she liked watching movie dramas and being an activist She saw that communication technology would be a better fit for you.

แน่นอนว่าเมื่อก้อยอรัชพรบอกครอบครัวว่าอยากเปลี่ยนสายไปเรียนนิเทศก็ทำให้ที่บ้านเสียใจ เพราะทางบ้านคาดหวังให้คุณเป็นหมอ แต่สุดท้ายทางบ้านบอกกับเธอว่าถ้าเรียนนิเทศต้องทำให้ดีที่สุดต้องเรียนให้ได้เกียรตินิยมจากนั้นเธอก็เข้าสู่สาขานิเทศตามความฝัน นอกจากนี้เธอยังรับหน้าที่เป็นคณะกรรมการนักศึกษาของคณะและงานที่ทำให้เธอภาคภูมิใจในการศึกษาด้านนิเทศศาสตร์คือการเขียนบทภาพยนตร์เรื่อง My Ambulance

Of course, when Koi Arachporn told his family that he wanted to change the line to study inservice, he made it upset at home. Because the house expects you to be a doctor But in the end, Ban told her that if she studied inservice, she had to do her best, she had to get honors, and then she entered the inservice field as a dream.

She also serves on the faculty student committee, and the job that makes her proud of her studies in communications is writing the screenplay for My Ambulance.

ติดต่อเรา

บทความต่อไป

Recent Posts

ฝาก - ถอน
เมนู