ฝาก - ถอน

กาฬโรค

กาฬโรค

กาฬโรค

กาฬโรค (Plague) เป็นโรคร้ายแรงที่เกิดจากแบคทีเรีย Yersinia pestis สัตว์หลายชนิดรวมทั้งมนุษย์สามารถติดเชื้อได้ อาจทำให้เกิดอาการหลายอย่างเช่น ต่อมน้ำเหลืองโตระบบทางเดินหายใจผิดปกติและเสียชีวิต ความตายดำคร่าชีวิตหนึ่งในสามของประชากรในยุโรปในช่วงยุคมืด กาฬโรคเป็นเชื้อโรคที่มี เพื่อใช้เป็นอาวุธชีวภาพในการก่อการร้าย

Plague is a serious disease caused by the bacteria Yersinia pestis. Many animals including humans can become infected. It can cause many symptoms such as Enlarged lymph nodes, respiratory system disorders and death The black death kills a third of the population of Europe during the Dark Ages. The plague is a disease that has To be used as a biological weapon in terrorism

กาฬโรค

โรคนี้ เป็นโรคระบาดรุนแรงที่ติดต่อจากสัตว์สู่คน เกิดจากแบคทีเรียชื่อ Yersinia Pestis มักพบในสัตว์ฟันแทะขนาดเล็กเช่นสัตว์ฟันแทะและกระรอกซึ่งการระบาดของโรคพบได้บ่อยในชนบทและชนบท กึ่งชนบทในแอฟริกาเอเชียและสหรัฐอเมริกา

This disease is a severe epidemic transmitted from animals to humans. Caused by a bacterium Yersinia Pestis, it is often found in small rodents such as rodents and squirrels, and outbreaks are common in rural and rural areas. Semi-rural in Africa, Asia and the United States.

คนส่วนใหญ่ติดเชื้อจากหมัดหนูที่ถูกแบคทีเรียกัด หรืออาจติดเชื้อจากการสัมผัสโดยตรงกับเนื้อเยื่อหรือของเหลวของคนหรือสัตว์ที่เป็นโรคระบาด นอกจากนี้ยังสามารถติดต่อทางเสมหะและการหายใจจากคนหรือสัตว์ที่ติดเชื้อ นอกจากนี้หากผู้ป่วยที่ติดเชื้อไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีอาจทำให้เกิดอาการรุนแรงหรือถึงขั้นเสียชีวิตได้

Most people are infected from rat fleas that are bitten by bacteria. Or it may be infected through direct contact with tissues or fluids of an epidemic human or animal. It can also be transmitted through phlegm and breathing from infected people or animals. In addition, if an infected patient is not treated promptly, it can cause severe symptoms or even death.

อาการของโรคระบาด

กาฬโรคแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทตามอาการดังนี้

– กาฬโรคระยะเริ่มต้นอาจทำให้เกิดไข้และหนาวสั่นอย่างกะทันหัน ซึ่งรวมถึงความไวอย่างน้อย 1 จุดเช่นปวดศีรษะอ่อนเพลียและต่อมน้ำเหลืองบวมเช่นขาหนีบรักแร้หรือคอและมีขนาดประมาณไข่ไก่ โรคระบาดมักเกิดจากการถูกหมัดกัด หากไม้ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีและเหมาะสมเชื้อสามารถแพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่น ๆ ในร่างกายได้

– โรคปอดบวมอาจทำให้เกิดอาการต่างๆเช่นไข้อ่อนเพลียปวดศีรษะคลื่นไส้อาเจียนและปอดบวมอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดอาการไอหายใจตื้นเจ็บหน้าอกหรือในบางกรณีอาจมีน้ำมูกไหลหรือปนเลือด นอกจากนี้ยังอาจทำให้ระบบหายใจล้มเหลวหรือช็อกภายใน 2 วันหลังจากติดเชื้อ

โรคระบาดในปอดอาจเกิดขึ้นจากการสูดดมละอองลอยของผู้ป่วย หรืออาจเกิดจากเชื้อแบคทีเรียแพร่กระจายไปที่ปอดจากโรคต่อมน้ำเหลืองหรือกาฬโรคที่ไม่ได้รับการรักษาโรคระบาดชนิดนี้รุนแรงที่สุดและสามารถติดต่อจากคนสู่คน

– กาฬโรค (Septicemic Plague): อาการต่างๆ ได้แก่ ไข้หนาวสั่นอ่อนเพลียรุนแรงช็อกปวดท้องท้องร่วงอาเจียนมีเลือดออกที่ผิวหนังและอวัยวะอื่น ๆ ในร่างกายเช่นปากจมูกหรือใต้ผิวหนัง และผิวหนังเนื้อเยื่อของร่างกายบางส่วนอาจตายและเปลี่ยนเป็นสีดำ (Gangrene) เช่นนิ้วมือนิ้วเท้าและจมูก โรคระบาดนี้เกิดจากหมัดกัดหรือผู้ป่วยสัมผัสกับสัตว์ที่ติดเชื้อ หรืออาจเกิดจากกาฬโรคต่อมน้ำเหลืองหรือกาฬโรคปอดที่ไม่ได้รับการรักษาอย่างเหมาะสม

เนื่องจากกาฬโรคเป็นโรคร้ายแรงหากพบว่ามีอาการข้างต้นควรไปพบแพทย์โดยเร็ว เพราะหากได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีและเหมาะสมอาจช่วยป้องกันภาวะแทรกซ้อนร้ายแรงหรือเสียชีวิตได้

สาเหตุของกาฬโรคสาเหตุของกาฬโรคมาจากแบคทีเรียที่ชื่อว่า Yersinia Pestis ซึ่งมักพบในสัตว์ฟันแทะเช่นสัตว์ฟันแทะกระรอกกระแตและกระต่าย อาศัยอยู่กับสัตว์ที่ถูกแบคทีเรียกัดและยังสามารถติดต่อได้โดยตรงจากการสัมผัสกับคนและสัตว์หรือผู้ป่วยที่กินสัตว์ที่ติดเชื้อกาฬโรคนอกจากนี้กาฬโรคยังสามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนในโรคระบาดในปอด แต่พบได้น้อยมากในผู้ป่วยที่มีต่อมน้ำเหลืองชนิดมีฟองหรือกาฬโรค

โปรโมชั่น สุดพิเศษ

โปรโมชั่นสุดพิเศษ สำหรับ สมาชิกใหม่ หากท่าน สมัคร PG SLOT VIP
วันนี้ เพียงแค่ แอดไลน์ @PGVIP ( มี @ นำหน้า ) ฝากครั้งแรกขั้นต่ำ 100 บาท ท่านก็สามารถรับโบนัสเพิ่มทันที 50% ไปเลย สูงสุดถึง 500 บาท สล็อต

ติดต่อเรา

บทความต่อไป

Recent Posts

ฝาก - ถอน
เมนู