ฝาก - ถอน

กระดูกสันหลัง

กระดูกสันหลัง

กระดูกสันหลัง เป็นแนวกระดูกที่ทอดอยู่ทางหลังของร่างกาย 

กระดูกสันหลัง นอกจากเชื่อมต่อกับกะโหลกศีรษะ (skull) กระดูกสะบัก (scapula) กระดูกเชิงกราน (pelvic bones) และกระดูกซี่โครง ยังเป็นโครงสร้าง แข็งแรงที่ปกป้อง แกนของไขสันหลังแล้ว ยังทำหน้าที่เป็น จุดเกาะของกล้ามเนื้อ ของหลัง มีหน้าที่ห่อหุ้มประสาท ไขสันหลังไว้ หากมีกระดูก
สันหลังหัก และปล่อยไว้นานๆ อาจเป็นอันตรายได้ กระดูกทั้งหมด นี้มีรูปร่างแตกต่างกัน

กระดูกสันหลัง

ความสำคัญของกระดูกสันหลัง

เป็นกระดูกแกน ศูนย์กลางของ ร่างกายเป็นแกนทั้งหมด จากคอถึง จำแนกได้ตาม ระดับของกระดูก การทำงานของ ช่วยปรับสมดุล นอกจากนี้ยัง ทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้ ไขสันหลัง ทวารหนัก ความสูงคือการ ยึดเกาะของกล้ามเนื้อ ด้านหลังช่วยในการเคลื่อนไหว ของร่างกายและ ส่งเส้นประสาทไป ยังอวัยวะภายในร่างกาย กระดูกด้าน ในเป็นช่องว่างที่มี ไขสันหลัง กระดูกสันหลังโดย ทั่วไปประกอบด้วยกระดูก 33 ชิ้นซึ่งสามารถ
ได้รับอันตราย หากดูแล้วมีสาม ลักษณะคือ กระดูกสัน หลังซึ่งเป็นรูปโค้ง และยังมีกระดูกสามเหลี่ยม ที่เรียกว่า (sacrum) และกระดูกด้านล่าง เรียงต่อกัน จะมีหมอนหนุน ที่เรียกว่า หมอนรอง กระดูกเคลื่อน (intervertebrae disc) ในหมอนรองกระดูก นี้มีลักษณะเป็นเส้นใย ของเนื้อเยื่อหรือ “fibrous tissue” (fibrous tissue) ล้อมรอบวงกลม ที่เรียกว่า ก้นกบระหว่างกระดูก แต่ละชิ้นที่มารวมกัน ดูเหมือนหางเล็ก ๆ และภายใน มีของเหลวคล้ายวุ้นยืดหยุ่นได้ เพื่อป้องกันการกระแทก ที่รุนแรงคล้ายกับ โช้คอัพรถยนต์

กระดูกสันหลังแบ่งได้เป็นดังนี้

กระดูกสันหลังส่วนคอ
ประโยชน์ ของกระดูกสันหลังคือ เอ็นและเส้นประสาท จำแนกได้ตาม ระดับของกระดูกกระดูกคอทำหน้าที่ เป็นที่ยึดกล้ามเนื้อ การทำงานของ
ช่วยปรับสมดุล นอกจากนี้ยัง ทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้ ไขสันหลัง

กระดูกสันหลังส่วนอก หรือ กระดูกหลังส่วนบน
ประโยชน์ ของกระดูกสันหลัง นั่นคือโครงกระดูกของช่องอก กระดูก เหล่านี้มีลักษณะเฉพาะ มีจุดเชื่อมต่อ ที่สามารถเชื่อม ต่อกับซี่โครงได้หรือไม่

กระดูกสันหลังส่วนบั้นเอว
ประโยชน์ ของกระดูกสันหลัง เป็นกระดูกขนาดใหญ่ ที่สามารถรับน้ำหนักได้ ทั้งหมดของร่างกาย ส่วนบน ทำหน้าที่ยึดเกาะของ กล้ามเนื้อด้านหลัง ของช่อง
ท้อง

กระดูกสันหลังส่วนกระเบนเหน็บ
ประโยชน์ ของกระดูกสันหลัง คือการหลอมรวม ซึ่งเป็น เส้นทางประสาท ที่เข้า สู่กระดูกเชิงกรานและขา ของกระดูก ห้าชิ้นที่เชื่อมต่อ กับกระดูกเชิงกราน
ซึ่งมีฟอรา

กระดูกสันหลังส่วนก้นกบ
ประโยชน์ ของกระดูกสันหลังคือ กระดูกที่อาจมีน้อยถึง 3 ชิ้นหรือสามารถ เพิ่มเป็น 5 ได้และสามารถเชื่อมต่อ กับกระดูกชิ้นเดียวได้ ซึ่งเมื่อรวมกันแล้วจะ
เกิดกระดูกสามเหลี่ยม ที่ปลายด้านล่าง

โรคที่เกี่ยวกับกระดูกสันหวังที่เราไม่ควรมองข้าม

กระดูกสันหลังเสื่อมทับเส้นประสาท อายุตั้งแต่ 50 กว่าปีขึ้นไปเกิดจาก กระดูก สันหลังเสื่อมเมื่อกระดูกและ เส้นเอ็นหนาขึ้นกดทับ โดนเส้นประสาท มักจะเกิดกับผู้ที่มี อาการ จะปวดบริเวณ บั้นเอว ร้าวไปที่สะโพก หรือขา
การรักษา การรับประทานยา พร้อมกับ การทำกายภาพบำบัดโดย เพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
การผ่าตัดแบบแผลเล็ก การผ่าตัดโดยการใช้เหล็กยึด กระดูกและ ตัดกระดูกที่ทับ เส้นประสาท ออกจนโล่ง วิธีนี้จะทำให้ สามารถกลับมาเดินได้ตามปกติ วิธีนี้ได้รับความนิยม เพราะมีความเสี่ยงน้อย ฟื้นตัวไว โดยจะเป็น การผ่าตัดผ่านกล้อง ระยะเวลาสั้นๆ อาการปวดหายไป แต่จะนอนโรงพยาบาลไม่กี่วัน ก็สามารถกลับ มาเดินหรือช่วยเหลือตัวเองได้

หมอนรองกระดูก ส่วนใหญ่พบ ในผู้ป่วยอายุ 20-40 กว่าปี โดยยกของหนัก นั่งปวดบริเวณ บั้นเอวที่ก้นหรือขา เป็นเวลานานหรือ ออกกำลังกายมาก ๆ
การรักษา การผ่าตัดแผลเล็ก ไฟฟ้าช็อตที่หมอนรอง กระดูกเข้ารับการรักษา ในโรงพยาบาล เขาสามารถกลับบ้าน ได้การใช้ยาและ กายภาพบำบัดโดยผู้เชี่ยวชาญ แต่เมื่อไป โรงพยาบาล 2-3 วันก็สามารถ กลับมาเดินหรือช่วยเหลือ ตัวเองได้การผ่าตัด แบบส่องกล้อง (Standard surgery) การผ่าตัดผ่านกล้องส่วน ของหมอนรอง กระดูกที่ กดทับเส้นประสาท

IMPORTANCE
The spine is the bone in the center of the body. Is the core of the body to straighten Walk with grace To keep the spine usable for a long time without being deformed. This can be done by performing daily routines with correct posture. We will have a strong and erect spine.
อ่าต่

Recent Posts

ฝาก - ถอน
เมนู